Hampir semua orang menggunakan Microsoft Excel untuk pelbagai tujuan dokumen dalam dunia kerja moden. Tetapi ramai di antara kita mungkin tidak menggunakannya dengan cekap dan cepat. Oleh itu, untuk membantu anda bekerja lebih pantas dengan perisian ini, kami telah mengumpulkan 78 kunci pintasan excel terbaik yang harus anda ketahui.

Pintasan papan kekunci atau kekunci pintas Excel pasti dapat meningkatkan kelajuan di mana anda melakukan kerja anda. Tetapi seringkali, sukar untuk mengingat hotkey ini – terutamanya jika anda kerap menukar antara versi terbaru Office. Contohnya, dari pejabat 2010 hingga pejabat 2019. Sudah tentu terdapat beberapa kekunci pintas yang telah berubah. Tetapi sebenarnya, butangnya masih sama.

Kekunci Pintas Microsoft Excel

Semua pintasan papan kekunci excel berikut telah diuji pada versi terbaru Microsoft Office 2019. Oleh itu, jika terdapat sedikit perbezaan pada versi sebelumnya, sila betulkannya di komen di bawah.

Pastikan juga anda menggunakan papan kekunci QWERTY standard yang mempunyai semua kekunci sejagat.

Shortcut Key Excel Terbaik Wajib

Shortcut Key Excel : DOKUMEN dan WORKSHEET

SHORTCUTFUNGSI
Ctrl + NMembuat file baru (New File)
Ctrl + OMembuka file XLS (Open File)
Ctrl + SMenyimpan Dokumen (Save)
Ctrl + Shift + SSave Dokumen dengan Nama Baru (Save As)
Ctrl + PMencetak Dokumen (Print)
Ctrl + F2Preview Sebelum Print (Print Preview)
Ctrl + WMenutup Workbook Excel (Close Workbook)
Shift + F11Membuat worksheet baru (New worksheet)
Ctrl + Page DownPrevious worksheet
Ctrl + Page UpNext worksheet
Ctrl + TabNext workbook
Ctrl + Shift + TabPrevious workbook

PENGATURAN DATA

SHORTCUTFUNGSI
Ctrl + CDuplikat Data (Copy)
Ctrl + XCut
Ctrl + VPaste
Ctrl + Alt + VPaste Spesial
Ctrl + ZUndo
Ctrl + YRedo
Ctrl + FFind
Ctrl + Shift + F4Find Previous
Shift + F4Find Next
Ctrl + HFind dan Replace

NAVIGASI WORKBOOK

SHORTCUTFUNGSI
Tanda PanahGeser Satu Cell (Kiri, Kanan, Atas, Bawah)
Page UpScroll keatas satu layar
Page DownScroll kebawah satu layar
Alt + Page UpScroll kesamping kanan satu layar
Alt + Page DownScroll kesamping kiri satu layar
Ctrl + EndMove ke cell terakhir
Ctrl + HomeMove ke cell awal
Ctrl + F1Menampilkan / Menyembunyikan Ribbon
AltMenampilkan shortcut untuk Ribbon
Ctrl + BackspaceKembali ke Active Cell

SELECTING CELLS

SHORTCUTFUNGSI
Ctrl + GGo To
Ctrl + ASelect all
Ctrl + SpaceSelect column
Shift + SpaceSelect row
Shift + Tanda PanahExpand select cells
Ctrl + Shift + Tanda PanahExpand selection full cells
F8Toggle selection extend mode
Shift + F8Toggle selection add mode
Ctrl + Shift + OHanya select cells yang memiliki comments
Shift + Page UpExpand selection full screen keatas
Shift + Page DownExpand selection full screen kebawah

EDITING DATA CELLS

SHORTCUTFUNGSI
EnterUbah data dan pindah cell kebawah
Shift + EnterUbah data dan pindah cell keatas
TabUbah data dan pindah cell ke kanan
Shift + TabUbah data pindah cell ke kiri
Shift + F2Memberikan comment ke dalam cell
Ctrl + KMemberikan hyperlink ke dalam cell
Ctrl + ;Menyisipkan tanggal hari ini
Ctrl + Shift + ;Menyisipkan jam saat ini
Ctrl + DDuplikat data dari cell diatas
Ctrl + RDuplikat data dari cell kiri
Ctrl + `Menampilkan Formula di semua cell
Alt + =Auto Sum selected cell
Alt + EnterBaris paragraf baru dalam cell
Ctrl + BBold
Ctrl + IItalic
Ctrl + UUnderline

FORMATTING CELLS

SHORTCUTFUNGSI
Ctrl + Shift + ~Mengubah format cell menjadi general
Ctrl + Shift + $Mengubah format cell menjadi currency
Ctrl + Shift + %Mengubah format cell menjadi percentage
Ctrl + Shift + ^Mengubah format cell menjadi scientific
Ctrl + Shift + #Mengatur format cell sebagai date
Ctrl + Shift + @Mengatur format cell sebagai time
Ctrl + Shift + !Mengatur format cell sebagai angka
Ctrl + Shift + &Border selected region
Ctrl + Shift + _Menghapus border

FORMATTING BARIS dan KOLOM

SHORTCUTFUNGSI
Ctrl + Shift + (+)Insert rows, collumns, shift cell down, shift cell right
Ctrl + DeleteMenghapus rows, collumns, shift cell down, shift cell right
Alt + Shift + Panah KananSelect dan membuat group
Alt + Shift + Panah KiriMelakukan ungroup

Shortcut Key Excel : CHARTS, FILTERS, PIVOTS

SHORTCUTFUNGSI
Alt + F1Membuat chart
F11Membuat chart di new sheet
Ctrl + Shift + LAutofilter
Alt + Panah BawahMenampilkan pilihan filter (Insert filter)
Ctrl + TInserta table
Alt > D > PMasuk ke Pivot table wizard

Ada shortcut key excel lain yang belum kami sebutkan diatas? Tuliskan di kolom komentar dan kami akan menambahkannya. Semoga bermanfaat!